Overzicht van de geschiedenis van de
smalsporige Mansfelder Bergwerksbahn.

1199 Begin van de mijnbouw in het Mansfelderland..
1785 23. August: ingebruikname van de eerste Duitse stoommachine volgens de bouwwijze van James Watt bij de koning Friedrich-Schacht in Burgörner bij Hettstedt
1880 Naar de historische indeling: Spoorwegen in het Duitse Rijk (externe link)

1880 15. November: aanvang van de regelmatige dienst op de 5,5 km lange locomotief-lorriebaan tussen de Glückhilfsmijn bij Welfesholz en de Kupferkammeroven Hettstedt voor het transport van erts en kolen.
1882 Aanvang van het personeelsvervoer (transport van de arbeiders naar de mijnen en ovens)
tot 1883 Aansluiting van alle grotere mijnen en ovens op de smalspoorlijn.
1883 Oprichting van de thans nog aanwezige reparatiewerkplaats bij het verladingsstation Mansfeld (nu station Klostermansfeld).
1901 Opening van de normaalsporige aansluiting in Eisleben.
rond 1905 Materieelbestand van de smalspoorbaan: 30 locomotieven, 30 personenwagens, 705 goederenwagens.
1914 Opening van de normaalsporige aansluiting in Hettstedt.
rond 1925 Maximale omvang van het sporennet (ca. 50 km). Aansluiting aan 13 mijnen, 6 ovens en 2 verladingsstations voor de staatspoorwegen.
1931-1939 Indienststelling van de thans nog aanwezige locs 6-11, indienststelling van de eerste rolwagen, invoering van de luchtdrukrem..
rond 1955 Grootste transporthoeveelheden aan goederen en personen.
1961 Opening van de normaalsporige aansluiting in Helbra.
1961-1962 Indienststelling van de diesellocomotieven 30-37 van het type V10C.
1965-1968 Loc 10 rijdt met een oliestookinrichting van het type van de Deutsche Reichsbahn.
1964-1969 Sluiting van de laatste mijnen in de regio Eisleben, gevolgd door de opheffing van het personenvervoer in 1970.
1972 Sluiting van de Roh-oven in Eisleben en daarmee het einde van de diensten tussen Helbra en Eisleben.
1989 29. december: sluiting van de koper-zilver-mijn in Hettstedt en daarmee beëindiging van de regelmatige dienst tussen Helbra en Hettstedt.
1990 Met de sluiting van de Roh-oven (sept.) en energiecentrale (okt.) wordt het regelmatige goederenverkeer en de inzet van stoomlocomotieven bij de Helbraer oven en de Bergwerksbahn beëindigd.

1990 Herinvoering van het personenvervoer tussen Klostermansfeld en Hettstedt als museumbaan. Begin van de afbraak van de andere spoorlijnen.
1996 Verwerving van de lijn tussen de MaLoWa Bahnwerkstatt GmbH in Benndorf en het personenstation Kupferkammerhütte in Hettstedt door de in 1991 opgerichte Mansfelder Bergwerksbahn e.V.

Door Jürgen Loberenz • Mansfelder Bergwerksbahn • Vertaling Henk Mol 2018